Sen_

17 tekstów – auto­rem jest Sen_.

Moc­niej kocha ten, kto czu­je się pot­rzeb­nym. Trze­ba kochać moc­no, trzeba. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 27 lutego 2014, 05:42

Trze­ba umieć zna­leźć drogę do ser­ca, trzeba. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 21 lutego 2014, 05:48

Trze­ba tęsknić za miłością, trze­ba, wte­dy będzie bliżej. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 18 lutego 2014, 05:43

Nie rób in­nym przyk­rości, trze­ba być dob­rym człowiekiem, trzeba. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 10 lutego 2014, 05:16

Idź przed siebie, zos­taw cienie. 

myśl dnia z 4 maja 2017 roku
zebrała 114 fiszek • 13 sierpnia 2013, 02:21

Księżyc łypie okiem, pod­gląda na­gie ko­biety z okien. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 23 lipca 2013, 03:11

Żeby zdo­być ko­bietę, trze­ba jej rzu­cić do stóp cały świat, a nie pół. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 24 czerwca 2013, 02:36

Sa­molu­bom miłość nie sprzyja. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 8 czerwca 2013, 01:57

Życie, po­wieść no­cy i dni w klep­syd­rze snu. 

aforyzm
zebrał 69 fiszek • 7 czerwca 2013, 03:04

Sen, kocha­nek nocy. 

aforyzm
zebrał 104 fiszki • 5 czerwca 2013, 04:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność