Sen_, teksty z czerwca 2013 roku

6 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Sen_.

Żeby zdo­być ko­bietę, trze­ba jej rzu­cić do stóp cały świat, a nie pół. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 24 czerwca 2013, 02:36

Sa­molu­bom miłość nie sprzyja. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 8 czerwca 2013, 01:57

Życie, po­wieść no­cy i dni w klep­syd­rze snu. 

aforyzm
zebrał 69 fiszek • 7 czerwca 2013, 03:04

Sen, kocha­nek nocy. 

aforyzm
zebrał 104 fiszki • 5 czerwca 2013, 04:21

Dep­tasz in­nym am­bicję ? Może cisną cię buty. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 4 czerwca 2013, 03:01

Sen, lus­tro myśli. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 1 czerwca 2013, 04:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność