Sen_, teksty z lutego 2014 roku

4 teksty z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest Sen_.

Moc­niej kocha ten, kto czu­je się pot­rzeb­nym. Trze­ba kochać moc­no, trzeba. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 27 lutego 2014, 05:42

Trze­ba umieć zna­leźć drogę do ser­ca, trzeba. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 21 lutego 2014, 05:48

Trze­ba tęsknić za miłością, trze­ba, wte­dy będzie bliżej. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 18 lutego 2014, 05:43

Nie rób in­nym przyk­rości, trze­ba być dob­rym człowiekiem, trzeba. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 10 lutego 2014, 05:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność